เลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ที่จะมาทำงานในปีการศึกษา 2561
beautiful-design-1-pixel-2

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ทำการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ที่จะมาทำงานในปีการศึกษา 2561 โดยผลการเลือกตั้งสภานักเรียนนี้ คือนายศักดิ์สิทธิ์ วงศ์บุญชัยเลิศ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนด้วยลำดับที่ 1 ได้รับคะแนนเสียง 259 เสียงจากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น 713 คน.

menu-1px-01

 

วันที่ประกาศ: 09-02-2018

นางพรรณทิพย์ เรือนอินทร์
ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ