ชื่อ-สกุล: พรรณทิพย์   เรือนอินทร์
ตำแหน่ง:   ครู   วิทยะฐานะ    ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน:   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
13 หมู่4 อำเภอแม่จัน (Maechan) 57110
โทร.053-771932
Email:   zenzetip@hotmail.com
 

 

       


นางพรรณทิพย์ เรือนอินทร์
ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ